Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

 

1.   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient, który jest konsumentem i zawarł umowę na odległość  może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Z prawa do odstąpienia od umowy mogą skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod warunkiem, że umowa sprzedaży zawarta pomiędzy firmą AGROARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a podmiotem gospodarczym nie ma charakteru zawodowego  czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się podmiot gospodarczy.

 

2.   Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a)   W którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru.

b)   W którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep AgroArko.pl (AGROARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Stanisława Moniuszki 15, 26-300 Opoczno) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład:

- drogą pocztową na następujący adres:

AGROARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Stanisława Moniuszki 15

26-300 Opoczno

- mailowo: sklep@agroarko.pl

- poprzez panel sklepu

- telefonicznie: +48 505152864

4.   Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku zgłoszenia zwrotu przez panel sklepu wystarczy wydrukowany i podpisany formularz generowany automatycznie przez sklep.

 

5.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

6.   W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

7.   W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

8.   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

9.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

 

11. Sprzedawca prosi o zwrot Towaru na adres: AgroArko Sp z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 15, 26-300 Opoczno.

 

12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

14. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Klient również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

Ustawowe wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

 

15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy:

 

a)   W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b)   W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c)   W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d)   W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e)   W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f)    O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g)   W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h)   O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Wzór Formularza Odstąpienia Od Umowy

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

- Adresat:

AGROARKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ul. Stanisława Moniuszki 15

26-300 Opoczno

AgroArko.pl

sklep@agroarko.pl

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 966 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-15
Szybka realizacja zamówienia. Polecam
2024-04-30
Ok
pixel